Ja sa nxënës shqiptarë kanë ndjekur mësimet në gjuhën maqedone gjatë vitit 2017 – 2018

Shpërndaje

Gjatë vitit shkollor 2016/17 në gjuhën maqedone kanë mësuar 1021 filloristë shqiptarë, ndërsa gjatë vitit shkollor 2017/18 në gjuhën maqedone kanë mësuar 1422 nxënës shqiptarë.
Gjuha në të cilën është zhvilluar mësimi nëpër shkolla fillore në RMV:

Vitit shkollor 2016/2017 në gjuhën maqedone (maqedonisht) kanë mësuar 123.250 nxënës. Prej tyre, sipas përkatësisë etnike kemi:

105.745 nxënës maqedon

1021 nxënës shqiptarë (nga gjithsej 60.578)

2736 nxënës turq (nga gjithsej 8813)

312 nxënës vlleh (të gjithë mësojnë në gj.maq)

9113 nxënës romë (nga gjithsej 9328)

1137 nxënës serb (nga gjithsej 1258)

2507 të tjerë (nga gjithsej 2805)

Viti shkollor 2017/2018 në gjuhën maqedone (maqedonisht) kanë mësuar 121.431 nxënës. Prej tyre, sipas përkatësisë etnike kemi:

102.267 nxënës maqedon

1422 nxënës shqiptarë (nga gjithsej 60.977)

2844 nxënës turq (nga gjithsej 9370)

287 nxënës vlleh (të gjithë mësojnë në gj.maq)

9309 nxënës romë (nga gjithsej 9494)

1038 nxënës serb (nga gjithsej 1181)

2683 të tjerë (nga gjithsej 3030)