Dhjetë të punësuar në Postën e Çairit kanë vjedhë 25 mijë euro nga llogaritë e qytetarëve, drejtori Rustemi në gjumë

Shpërndaje

Ministria e Brendshme ka ngritur kallëzime penale kundër dhjetë punonjësve të Postës, për përvetësim në shërbim dhe falsifikim të një dokumenti zyrtar.

Njësia për Krime Ekonomike dhe Kompjuterike pranë Sektorit për Punë të Brendshme – Shkup do të paraqesë kallëzime penale kundër dhjetë personave, Z.H. (29), R.I. (34), I.E.M. (32), S.P. (53), A.Lj. (45), F.G. (35), L.I. (26), M.T. (62), N.K. (55) dhe H.H. (42), të gjithë nga Shkupi, punonjës të SH.A. “Posta e Maqedonisë së Veriut”, kryetari i filialit, për shkak të një dyshimi të bazuar se ata kanë kryer krimet – përvetësim në shërbim, dhe falsifikim të një dokumenti zyrtar.

“Të nëntë punëtorët e regjistruar, në degën përkatëse, së bashku me eprorin e tyre H.H. i regjistruari i dhjetë në gjithsej 26 raste në periudhën nga shkurti deri në nëntor 2019, duke falsifikuar 26 urdhra pagese-Formulari PP40, nga llogari të transaksioneve personale në pronësi të 26 personave, depozitues në një bankë nga Shkupi, duke shpërdoruar fondet e njerëzve të tjerë që u janë besuar në kryerjen e shërbimit dhe përfitimin e pasurisë së paligjshme në kurriz të të pandehurit të dhjetë H.H. në shumën totale prej 1.570.822 denarë. Përndryshe, nga SH.A. “Posta e Maqedonisë së Veriut” Dega CRPS-Shkup në 24.01.2020 në Njësinë e Krimit Ekonomik dhe Kompjuterik pranë Sektorit për Punë të Brendshme – Shkupi u dorëzua një raport me shkrim për krimet e kryera”, njofton Ministria e Brendshme.