Ministria e Ekonomisë: Vauçerë për turizëm prej 6,000 denarëve për mbështetje të qytetarëve dhe turizmit vendor

Shpërndaje

Vauçerë për turizëm prej 6,000 denarëve për mbështetje të qytetarëve dhe turizmit vendor

✅ Cilët qytetarë do të fitojnë vauçerë për turizëm prej 6,000 denarëve?
✅ Si do të munden qytetarët t’i fitojnë vauçerët përmes postës elektronike?
✅ Kur do të mund qytetarët ti marrin vauçerët?
✅ Ku mund të përdoret vauçeri për turizëm?